Firma Handlowo-Usługowa Mserwis Piotr Krzeszowski

POLITYKA PRYWATNOŚCI F.H.U. MSERWIS PIOTR KRZESZOWSKI F.H.U. MSERWIS Piotr Krzeszowski szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań, szkoleń). F.H.U. MSERWIS Piotr Krzeszowski przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. MSERWIS Piotr Krzeszowski, 26-060 Chęciny, Bolmin 152A (dalej zwana MSERWIS). Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres mserwiskielce@wp.pl lub listownie na adres korespondencyjny F.H.U. MSERWIS, 26-060 Chęciny, Bolmin 152A. 1. Postawa przetwarzania danych osobowych przez MSERWIS MSERWIS przetwarza dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać: • z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci • z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; • z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym) Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO. Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) 2. Jakie dane osobowe gromadzi MSERWIS i dlaczego? Cele przetwarzania danych wynikają z prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług. Poniżej przedstawiono główne kategorie danych zbieranych przez MSERWIS oraz podstawowe powody, dla których takie dane są zbierane: 2.1 W ramach ogólnej działalności biznesowej MSERWIS Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, pracowników, dostawców (w tym usługodawców zewnętrznych), kontrahentów, firm powiązanych, pośredników i klientów korporacyjnych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko osoby fizycznej, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne do celów zatrudnienia lub współpracy biznesowej z Państwem lub Państwa organizacją. 2.2 W celu udzielenia pomocy w przypadku zapytań W przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego, pocztowego lub za pośrednictwem platform cyfrowych mogą Państwo podać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Dane te umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak usługi MSERWIS , przygotowywanie niezbędnych pomiarów i wycen dotyczących naszych usług. Informacje te mogą zostać ujawnione odpowiednim niezależnym przedstawicielom w celu udzielenia przez nas pomocy klientom w przypadku wystosowania przez nich zapytań lub zorganizowania usług, takich jak wezwanie serwisu. 2.3 Klienci i potencjalni klienci Możemy gromadzić dane osobowe aktualnych klientów oraz potencjalnych klientów, w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje niezbędne do prowadzenia przez nas interesów z daną osobą lub organizacją. Możemy ujawnić te informacje podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia klienta. 2.4 Rozwój biznesu Przekazywane osobiście dane osobowe lub dane gromadzone przez platformy cyfrowe będą wykorzystywane w celu zwiększenia wiedzy o naszych klientach (co pozwala nam na wprowadzenie usprawnień na naszych świadczonych usługach) oraz przekazywania informacji i ofert. Dane mogą być również wykorzystane do rozwijania usług i produktów. 2.5 Materiały marketingowe Za Państwa dodatkową zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe w celu informowania Państwa o naszej działalności biznesowej i usługach MSERWIS. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby MSERWIS wykorzystywał Państwa dane osobowe w ten sposób lub nie życzą sobie Państwo otrzymywania dalszych informacji, w każdej chwili można z nich zrezygnować. 2.7 Potencjalni pracownicy i firmy współpracujące Kiedy osoba ubiega się o pracę lub zawiera umowę z MSERWIS, możemy zebrać pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o przebiegu historii pracy oraz odpowiednie dokumenty i informacje o zainteresowaniach zawodowych. Mogą one zostać pobrane bezpośrednio od Państwa, od konsultanta ds. rekrutacji oraz od poprzednich pracodawców danej osoby i innych osób, w tym z otrzymanych referencji i ogólnodostępnych źródeł. Informacje te są wykorzystywane w celu podjęciu przez nas decyzji, czy złożyć danej osobie ofertę zatrudnienia, czy też zaangażować się we współpracę z innym podmiotem na podstawie umowy. 2.8 W celu zachowania zgodności z prawem Gromadzimy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności, gdy jesteśmy zobowiązani: • zgłosić pracownika do ZUS; • wykonać inne obowiązki względem naszych pracowników i współpracowników, w tym prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czy spełniać wymagania z zakresu BHP; • wykonać obowiązki z zakresu prawno-skarbowego; • wykonać obowiązki z tytułu rękojmi za wady i gwarancji; • archiwizować dokumenty przez wskazany w przepisach czas; • udostępnić dane na żądanie odpowiednich organów państwowych. 3. W jaki sposób MSERWIS gromadzi informacje o użytkowniku? Gromadzimy informacje, które przekazują nam Państwo, gdy zwracają się do nas z prośbą o wycenę i sprzedaż usług, zamawiają usługi lub informacje, uczestniczą w forach publicznych na stronach internetowych, odpowiadają na oferty zatrudnienia lub w inny sposób współdziałają z nami. m.in. korzystamy z: 3.1 Plików cookie Zbieramy informacje za pomocą różnych technologii, na przykład takich jak pliki cookie. Obejmuje to wizyty na naszych stronach internetowych i aplikacjach lub korzystanie z naszych aplikacji na stronach oraz platformach innych firm. Pliki cookie to niewielkie pliki, które przechowują informacje na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił plik cookie na urządzeniu danej osoby, rozpoznanie tej osoby na stronach internetowych, urządzeniach lub podczas sesji przeglądania stron www. Pliki cookie wykorzystywane są do wielu użytecznych celów. Na przykład pomagają nam, jak również stronom trzecim zrozumieć, która część naszej strony jest najbardziej popularna, ponieważ możemy zobaczyć, z których stron i funkcji odwiedzający korzystają i ile czasu spędzają na tych stronach. 3.2 Linki do innych stron internetowych Strona MSERWIS zawiera linki do innych stron internetowych (takich jak Facebook, poczta.wp.pl), do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Prosimy pamiętać, że nie promujemy innych stron internetowych i ich zawartości. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 4. Wymiana danych osobowych z innymi spółkami MSERWIS dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych i rekrutacyjnych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. MSERWIS nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych z wyjątkiem kilku sytuacji, na przykład: • Gdy inne firmy świadczą usługi w naszym imieniu. Firmy te nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż wymagane przez nas lub wymagane przez przepisy prawa. • Sytuacje, w których zezwolą nam Państwo na udostępnianie swoich danych osobowych innej firmie, aby mogły one wysyłać oferty i oraz informacje o akcjach promocyjnych dotyczących ich produktów i usług. • W przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe do biura rachunkowego lub stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszym klientom, ochrony naszych praw i własności, przestrzegania przepisów prawa lub w innych przypadkach, jeżeli uważamy, że ich ujawnienie wymagane jest przez prawo. Korzystamy z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z uwagi na to że współpracujemy z różnymi firmami, w różnym czasie, nie jesteśmy w stanie wymienić ich w tym dokumencie w sposób zbiorczy i jednorazowy. Uwzględnienie wszystkich tych podmiotów nie przyczyniłoby się do jasności tego dokumentu. Często też zmieniamy dostawców poszukując najwyższej jakości na rynku dla naszych usług. Musielibyśmy udostępniać za każdym razem zaktualizowaną listę, co byłoby uciążliwe dla naszych klientów. Dlatego podajemy kategorie podmiotów, co wydaje nam się bardziej przejrzyste i przyjazne. Jednakże w przypadku konkretnej prośby, możemy przedstawić firmę z którą współpracujemy. 5. Przysługujące Państwu prawa MSERWIS zapewnia możliwość stosowania określonych możliwości kontroli i wyboru, jeżeli chodzi o zakres gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji dotyczących Państwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługujące Państwu instrumenty kontroli i wyboru mogą obejmować: • Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji; • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu; • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych; • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych; • Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji; • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni; • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Mogą Państwo korzystać ze swoich praw kontaktując się listownie na adres: F.H.U. MSERWIS, 26-060 Chęciny, Bolmin 152A lub e-mail: mserwiskielce@wp.pl Proszę mieć na uwadze, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na zebranie swoich danych osobowych, to może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu określonych usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać Państwa zainteresowań czy preferencji. Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat zgodę musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości. 6. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu MSERWIS Na złożony wniosek MSERWIS poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem 30 dni. 7. Informacje o profilowaniu Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na naszej stronie. 8. Przechowywanie danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo. 9. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez MSERWIS Bezpieczeństwo, spójność i poufność informacji dotyczących Państwa są dla nas niezwykle ważne. MSERWIS wdrożył techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Okresowo dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa, aby stosować tylko najnowsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań, żadne stosowane środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i odporne na włamanie. 10. Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych w ujęciu globalnym MSERWIS nie działa globalnie jednakże może przekazywać Państwa dane osobowe różnym spółkom lub stronom trzecim na całym świecie w celach, które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Wszędzie tam, gdzie Państwa dane osobowe są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych. Ponadto podczas wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych przekazywanych poza obszar Unii Europejskiej przestrzegamy zasady EU-US i Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przyjmujemy inne środki na mocy prawa Unii Europejskiej w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lub uzyskujemy Państwa zgodę. Dane przechowujemy na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. 11. Zmiany w niniejszej polityce prywatności Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby dostosować ją do najnowszych technologii, praktyk branżowych, wymogów regulacyjnych lub do innych celów. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą Polityką Prywatności. 12 Kontakt W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na adres mserwiskielce@wp.pl

Dane firmowe

Adres:

Bolmin 152A
26-060 Chęciny

NIP:

9591638301

Adres korespondencyjny

Firma Handlowo-Usługowa Mserwis Piotr Krzeszowski

Adres: Bolmin 152A

26-060 Chęciny

Telefon: 721331937

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych jest Firma Handlowo-Usługowa MSERWIS Piotr Krzeszowski, Bolmin 152A, 26-060 Chęciny.

Mogą się Państwo kontaktować pod adresem:

  • Firma Handlowo-Usługowa MSERWIS Piotr Krzeszowski, Bolmin 152A, 26-060 Chęciny
  • e-mail: mserwiskielce@wp.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1](jeśli Oferta dotyczy umowy o pracę) oraz Kodeksu Cywilnego będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

FHU MSERIWS będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


[1]Art. 22ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)          prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)          prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)          prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)          prawo do usunięcia danych osobowych;

5)          prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny lub CV

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez FHU MSERWIS proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez FHU MSERWIS przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez FHU MSERWIS przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.